Ελληνική Εταιρεία Φιλοσοφικής Πρακτικής (ΕΕΦΠ)

Greek

ΣΚΟΠΟΙ- ΣΤΟΧΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Φιλοσοφικής Πρακτικής (ΕΕΦΠ) δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο 2012 (καταχώρηση στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 16052/26-10-2012) και έχει ως κύριους σκοπούς και στόχους τους κάτωθι:
1. Την ανάπτυξη του επιστημονικού φιλοσοφικού αντικειμένου της Φιλοσοφικής Πρακτικής στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
2. Την επικοινωνία όσων ασκούν Φιλοσοφική Πρακτική στην Ελλάδα και την περαιτέρω εκπαίδευσή τους στις μεθόδους της Φιλοσοφικής Πρακτικής.
3. Την πιστοποίηση ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών Φιλοσοφικής Πρακτικής και την διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών τόσο σε ηθικό αλλά και σε επιστημονικό επίπεδο στις υπηρεσίες αυτές.
4. Την παροχή πληροφοριών για την άσκηση της Φιλοσοφικής Πρακτικής στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
5. Την επικοινωνία και συνεργασία με αντίστοιχες Εταιρείες, Ομοσπονδίες και Οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και γενικά Οργανώσεις Υγείας και Προνοίας για την προώθηση της Φιλοσοφικής Πρακτικής στην Ελλάδα και Διεθνώς.
6. Την εκπαίδευση και μόρφωση του κοινού και γενικά όσων έχουν φιλοσοφικά ενδιαφέροντα σχετικά με τις μεθόδους και το επιστημονικό αντικείμενο της Φιλοσοφικής Πρακτικής.  ['Αρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας].

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ
Για την επίτευξη των στόχων και των σκοπών της, η Ελληνική Εταιρεία Φιλοσοφικής Πρακτικής (ΕΕΦΠ) θα ζητά ετήσια συνδρομή από τους εταίρους της το ποσό της οποίας θα αποφασίζεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών της· Εταιρείας. Επίσης θα ζητά συνδρομές και δωρεές από τα μέλη της, τους συνέδρους στα Συνέδρια που διοργανώνει και όσους ασκεί και εκπαιδεύει στις μεθόδους της Φιλοσοφικής Πρακτικής.
Επίσης, πόρος της εταιρείας θα αποτελεί κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.
Η Ελληνική Εταιρεία Φιλοσοφικής Πρακτικής (ΕΕΦΠ) για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και στόχων σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κάτωθι μέσα:
1. Την διοργάνωση στην Ελλάδα εκπαιδευτικών σεμιναρίων, συμποσίων και συνεδρίων.
2. Την διοργάνωση στην Ελλάδα διεθνών συνεδρίων με την συμμετοχή Ελλήνων και αλλοδαπών επιστημόνων Φιλοσοφικής Πρακτικής.
3. Την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής της Φιλοσοφικής Πρακτικής σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.
4. Την μίσθωση εγκαταστάσεων, κτιρίων, χώρων και υπηρεσιών για την διοργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
5. Την παροχή εκπαίδευσης στις μεθόδους της Φιλοσοφικής Πρακτικής σε όσους το επιθυμούν με την δια ζώσης ή εξ αποστάσεως επικοινωνία.
6. Την δημοσίευση έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (βιβλία, εφημερίδες κλπ) σχετικά με την Φιλοσοφική Πρακτική. [Άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας].

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013: Την συμμετοχή για την άριστη διοργάνωση του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφικής Πρακτικής (12 ICPP)  τον Αύγουστο του 2013 στην Αθήνα.

Για την προηγούμενη σελίδα της Εταιρείας με περισσότερες πληροφορίες για την Φιλοσοφική Πρακτική στην Ελλάδα και την Εταιρεία μας πατήστε εδώ here . Για τον Διαδικτυακό Σταθμό μας πατήστε εδώ here ή εδώ here

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δρ Κωνσταντίνος Γ. Αθανασόπουλος
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φιλοσοφικής Πρακτικής
cathanas@hol.gr
cathanasop@googlemail.com

Ιωλκού 15- Καματερό 13451
Τηλ. 6932978186
(0044)7925136422